A lejohet betimi mbi mus’haf (libri ku është shkruar kurani)?

A lejohet betimi mbi mus’haf (libri ku është shkruar kurani)?

A lejohet betimi mbi mus’haf (libri ku është shkruar kurani)? Përgjigja: Mus’hafi ka gjëra: 1- Fletët, boja dhe kapakët të cilat janë gjëra të krijuara dhe nuk lejohet betimi në to. 2- Fjalët e Kuranit të cilat janë fjalët e Allahut dhe cilësi e tij dhe betimi në cilësitë e Allahut lejohet dhe është i […]