A lejohet birësimi në islam?

A lejohet birësimi në islam?

A lejohet birësimi në islam? Dy fjalë për atë të cilin Allahu nuk i ka dhënë fëmijë. Mospasja fëmijë është një prej sprovave të Allahut me të cilat ai sprovon robtë e tij deri edhe besimtarët siç thotë në Kuran: “A mos menduan njerëzit se do ti lemë të thonë: besuam dhe të mos sprovohen […]