A lejohet falja e namazit në drejtim të varrit?

A lejohet falja e namazit në drejtim të varrit?

A lejohet falja e namazit në drejtim të varrit? Nuk lejohet falja e namazit në drejtim të varrit. Allahu i Lartesuar thote: “Drejtoje fytyren tende drejt Shtepise se Shenjte (Qabesë)” Surja Bekare, 144. Do të thotë: drejtimi ne namaz behet vetëm drejt Qabesë. Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) ka thënë: “Mos […]