A lejohet falja e namazit të xhumasë me një hutbe të vetme?

A lejohet falja e namazit të xhumasë me një hutbe të vetme?

Shejhu i nderuar Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!) është pyetur në lidhje me imamin që harron dhe u ligjëron njerëzve vetëm një hutbe, e pastaj fal me ta xhumanë. Ai (Allahu e mëshiroftë!) u përgjigjë: Është detyrë për imamin dhe xhematin që të falin namazin e drekës (sepse namazi i tyre i xhumasë nuk saktësohet). […]