A lejohet mbyllja e syve gjatë namazit?

A lejohet mbyllja e syve gjatë namazit?

A lejohet mbyllja e syve gjatë namazit? Përgjigjja: Profeti alejhi selam gjatë namazit i mbante sytë hapur dhe shihte te vendi i sexhdes siç ka ardhur në disa hadithe: “Profeti kur falej e ngrente shikimin nga qielli dhe i zbriti fjala e Allahut “Kanë shpëtuar besimtarët * Ata të cilët në namazin e tyre janë […]