A lejohet puna në bankë?

A lejohet puna në bankë?

Pyetje: A lejohet puna në bankë? Shejhu dhe muhadithi Abdulmuhsin el-Abbadi (Allahu e ruajttë!): Nuk lejohet puna në bankat të cilat punojnë me kamat. Bazuar në hadithin: “Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem e ka mallkuar ngrënësin e kamatës, dhënësin e saj, shkruesin e saj dhe atë që dëshmon”. Personi nëse është punonjës në të (bankë) […]