A lejohet shkurtimi i namazit në këtë rast?

A lejohet shkurtimi i namazit në këtë rast?

Nëse dikush zotëron dy vendbanime, në dy qytete të ndryshme, nuk i lejohet të shkurtojë namazin në asnjërin prej tyre, por përfiton nga lehtësimi i udhëtimit duke e shkurtuar namazin gjatë rrugës kur është në udhëtim. Gjithmonë nëse distanca (mes këtyre dy qyteteve) është distancë që e bën të lejuar shkurtimin dhe duhet të jetë […]