A lejohet ta vendosim Kuranin në tokë apo mbi sexhade?

A lejohet ta vendosim Kuranin në tokë apo mbi sexhade?

A lejohet ta vendosim Kuranin në tokë apo mbi sexhade? Eshtë pyetur shejh Abdullah ibn Xhibrin (Allahu e mëshiroftë): Cfarë gjykimi ka të vendosësh Kur’anin në tokë apo në sexhade? Përgjigje: Eshtë më mirë të vendoset në një vend të lartë në mënyrë që të plotësohet lartësimi i tij si në aspektin fizik dhe në […]