A lejohet të blihet mish në një dyqan ku varen në të nuska apo hajmali?

A lejohet të blihet mish në një dyqan ku varen në të nuska apo hajmali?

Pyetje : A lejohet të blihet mish në një dyqan ku varen në të nuska apo hajmali? Përgjigje : Origjina është, lejimi i mishit që theret prej muslimaneve dhe ithtarëve të librit ( Cifutët dhe Kristianët ), përjashtohet rasti nëse ata përmendin jo emrin e Allahut kur e therin kafshën, ose e therin kafshën jo […]