A lejohet te vihen në xhami ora me këmbana?

A lejohet te vihen në xhami ora me këmbana?

Pyetje: Përsa u përket orave të mëdha që vendosen nëpër xhami, të cilat gjatë leximit të Kuranit nxjerrin tinguj që ngjasojnë me tingujt e këmbanave, cili është gjykimi për këtë gjë? Shejh Abdullah bin Humejd (Allahu e mëshiroftë!): Derisa këto ora vendosen për të treguar kohën dhe njohjen e saj, kjo nuk përbën asnjë problem […]