A lejohet urimi i festës pas ditës së festës?

A lejohet urimi i festës pas ditës së festës?

Pyetje: A lejohet urimi i festës pas ditës së festës? Përgjigje: Urimi i dikujt prej njerëzve është ligjësuar kur atij i vijnë mirësi të reja prej Allahut, siç thotë Ibn El-Kajim -Allahu e mëshiroftë-: “Urimi i atij të cilit i ka ardhur ndonjë mirësi e re fetare është sunet i pëlqyer, dhe lejohet gjithashtu edhe […]