A lejohet urimi i festës pas ditës së festës?

A lejohet urimi i festës pas ditës së festës?

Pyetje: a lejohet urimi i festës pas ditës së festës? Përgjigje: Urimi i dikujt prej njerëzve është ligjësuar kur atij i vijnë mirësi të reja prej Allahut siç thotë Ibn El-Kajim –Allahu e mëshiroftë-: Urimi i atij të cilit i ka ardhur ndonjë mirësi e re fetare është sunet i pëlqyeshëm dhe lejohet gjithashtu edhe […]