A lejohet zotimi për t’ia kushtuar një adhurim dikujt përveç Allahut?

A lejohet zotimi për t’ia kushtuar një adhurim dikujt përveç Allahut?

A lejohet zotimi për t’ia kushtuar një adhurim dikujt përveç Allahut? Nuk lejohet zotimi për dikë tjetër përveç Allahut. Allahu i Lartësuar thotë: “(Përkujtohu) Kur gruaja e Imranit pat thënë: “Zoti im, Unë këtë që është në barkun tim, vendosa ta kushtoj thjesht vetëm për shërbimin Tënd, pra pranoje këtë prej meje, vertetë Ti je […]