A më lejohet të përgjigjem rreth një çështjeje fetare

A më lejohet të përgjigjem rreth një çështjeje fetare, duke u bazuar në çfarë kam lexuar apo dëgjuar?

Pyetje: Nëse më pyesin rreth ndonjë çështjeje fetare, a më lejohet të përgjigjem duke u bazuar në njohuritë të cilat i kam dëgjuar në mësimet e regjistruara të hoxhallarëve, apo i kam lexuar në ndonjë libër fetar, apo më mirë të them ‘Nuk e di!’? Përgjigje: I lavdëruar është Allahu dhe Atij i takon falënderimi! […]