A merr gjynah nëna nëse neglizhon në zgjimin e fëmijëve të saj për namazin e sabahut?

A merr gjynah nëna nëse neglizhon në zgjimin e fëmijëve të saj për namazin e sabahut?

Një motër pyet: A merr gjynah nëna nëse neglizhon në zgjimin e fëmijëve të saj për namazin e sabahut? Përgjigje: Po, nëse janë prej atyre që mbajnë përgjegjësi dhe u llogariten veprimet e tyre. Nëse kanë arritur moshën 10 vjeç atëherë është detyrë të zgjohen. Në hadithin profetik ka ardhur: “Urdhërojini fëmijët tuaj për namaz […]