A mund të kërkojë ndihmë nga njerëzit?

A lejohet t’u kërkojmë derman ‘njerëzve të mirë’?

4. Çfarë gjykimi ka fetarisht të kërkosh ndihmë prej krijesave për diçka që nuk mundet të ta plotësojë askush tjetër veç Allahut të Madhëruar, siç është furnizimi (rrizku) apo shërimi? Nuk lejohet kërkimi i ndihmës prej krijesave në ato çështje të cilat nuk mundet të t’i plotësojë askush tjetër veç Allahut të Madhëruar, madje kjo […]