A mund të shkruaj histori imagjinare?

A mund të shkruaj histori imagjinare?

– Pyetje: Jam një djalë 22 vjeçar. Kam kaluar shumë vite duke u përpjekur në shkrimin e historive imagjinare dhe e di se këtë pyetje e kam bërë përpara dhe kam pyetur vetë shpesh për shkrimin e historive imagjinare dhe legjendave dhe përgjigjet kanë qenë të ndryshme. Disa thonin se shkrimi i tyre është gënjeshtër […]