A na mjafton Kurani pa hadithet e Profetit (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!)?

A na mjafton Kurani pa hadithet e Profetit (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!)?

A na mjafton Kurani pa hadithet e Profetit (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!)? Nuk mjafton vetëm Kurani pa hadithet e Profetit (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!). Allahu i Lartësuar thotë: “Ta kemi zbritur ty Dhikrin (hadithet) qe tu shpjegosh njerëzve ate qe u eshte zbritur (Kuranin).” Surja Nahl, 44. […]