A ndryshon agjërimi në muajin Rexhep?

A ndryshon agjërimi në muajin Rexhep?

Gjykimi i agjërimit në muajin Rexheb Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!): Përsa i përket agjërimit në muajin Rexheb ai është njësoj si ditë e tjera (të çdo muaji). Kështu që, nuk veçohet me agjërim dhe netët e tij nuk veçohen me namaz nate. “Fetaua nurun ala ed-derb” audiokaseta me nr. (355)