A ngarkohem me mëkat në këtë rast?

A ngarkohem me mëkat në këtë rast?

Pyetje: Nëse dikush më le një vegël pune për ta shitur dhe më thotë: unë dua për të kaq lekë dhe përmend një shumë të caktuar. Nëse e shes më shtrenjtë, a më lejohet ta marr shtesën? Përgjigje: Përderisa pronari i veglës së punës nuk të ka përmendur apo caktuar ndonjë gjë për hakun tënd […]