A përsëritet ikameti kur zgjatet intervali kohor mes ikametit dhe namazit?

A përsëritet ikameti kur zgjatet intervali kohor mes ikametit dhe namazit?

Ebu Hurejra -radiallahu anhu- tregon: “Njëherë u bë ikameti për namaz dhe njerëzit rregulluan rreshtat. Profeti -alejhi selam- doli përpara (për të prirë në namaz) duke qenë xhunub. Pasi që u kujtua tha: Qëndroni në vend! Ai shkoi, mori gusl dhe doli, ndërkohë që koka e tij ishte duke pikuar ujë, pastaj u fal me […]