A ta zgjojë atë për faljen e namazit të sabahut?

A ta zgjojë atë për faljen e namazit të sabahut?

Pyetësi thotë: Unë kam një fëmijë mosha e të cilët është nëntë vjeç. A ta zgjojë atë për faljen e namazit të sabahut? Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!): Po. Nëse njeriu ka fëmijë qoftë djemë apo vajza, të cilët kanë arritur moshën dhjetë vjeçare, le t’i zgjojë ata (për namazin e sabahut). E qoftëse […]