adhurim që është kërkuar edhe prej popujve të tjerë.

Agjërimi, adhurim që është kërkuar edhe prej popujve të tjerë.

Njësimi i Allahut është e përbashkëta e profetëve siç thotë Allahu i madhëruar në Kuran: “Nuk kemi dërguar ndonjë profet para teje veçse i kemi shpallur se nuk ka të adhuruar tjetër veç meje pra më adhuroni!” Dhe ata përveç njësimit kanë pasur edhe të përbashkëta të tjera në disa punë si namazi dhe agjërimi. […]