Agjërimi është plotësim i rrethit të nënshtrimit ndaj Allahut.

Agjërimi është plotësim i rrethit të nënshtrimit ndaj Allahut.

Agjërimi është plotësim i rrethit të nënshtrimit ndaj Allahut. Agjërimi është një lloj adhurimi ku njeriu heq dorë përkohësisht nga disa prej qejfeve të kësaj bote për hire të Allahut e madhëruar për të fituar kënaqësinë e tij dhe për ta depozituar atë për në ditën kur njerëzit dalin para Allahut për llogari. Ky lloj […]