Agjërimi i ditëve të Dhulhixhes dhe Arafatit

Agjërimi i ditëve të Dhulhixhes dhe Arafatit

Autori i librit “Zadul-Mustekni’i” Sherafudin Ebu en-Nexha Musa el-Haxhauijju (Allahu e mëshiroftë!) thotë: “Prej sunetit është agjërimi i ditëve të bardha (13, 14 dhe 15 të muajit hënor), i ditës së hënë dhe enjte, i gjashtë ditëve të muajit Sheval, i muajit Muharram, ku dita e dhjetë e tij është më e fortë pastaj dita […]