Agjerimi i Muajit Rexheb

Agjerimi i Muajit Rexheb

Pyetje: Kemi dëgjuar për agjërimin e plotë të muajit Rexheb. A konsiderohet kjo risi apo është vepër e saktë? Shejh Ibën bazi (Allahu e ruajttë!): Nuk është legjitime. Kjo është prej veprave të kohës së injoracës. Prandaj nuk është legjitime që të veçohet me agjërim. Një veprim i tillë konsiderohet i urryer. Por nëse personi […]