Agjërimi më i mirë pas Ramazanit

Agjërimi më i mirë pas Ramazanit

Agjërimi i ditës së Ashures Shejh Bin Bazi (Allahu e mëshiroftë) “Nurun alad-derb”, vëll. 16, fq. 455, fetuaja nr. 300, ose pyetja e dytë në kasetën me nr. 108. Pyetje: Kur fillon agjërimi i muajit Muharrem apo agjërimi i Ashures? A fillon në fillim të muajit, në mes, apo nga fundi i tij? Sa ditë […]