Agjërimi një dite pas ditës së Ashurasë për atë që nuk ka agjëruar një ditë para Ashurasë.