ahireti

Bota e përtejme para dynjasë

Ka thënë i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem: “Me të vërtetë që nëse e lë diçka për hir të Allahut Ai do ta zëvendësojë me një tjetër më të mirë se ajo.” Transmeton imam Ahmedi në “Musnedin” e tij me nr. 20738 dhe 23073, dhe e ka saktësuar zinxhirin e transmetimit shejh Albani […]