Allahu e mëshiroftë

Allahu e mëshiroftë, më përkujtoi një ajet që më ishte harruar

Allahu e mëshiroftë, më përkujtoi një ajet që më ishte harruar Transmetohet nga Aisha radijAllahu anha se Profeti ﷺ dëgjoi një person që lexonte (Kuran) natën dhe tha: “Allahu e mëshiroftë, ngase më përkujtoi këtë dhe atë ajet, i cili më ishte harruar prej kësaj dhe asaj sure.” Transmeton: Muslimi në “Sahihun” e tij (778) […]