Allahu të shëroftë

Allahu të shëroftë

Parathënie  nga shejh Abdulaziz bin Abdullah Al esh-Shejh Falënderimi i takon Allahut, Një të vetëm. Paqja dhe bekimet qofshin për atë pas të cilit nuk ka Profet tjetër. E në vazhdim! Mirësitë e Allahut mbi robërit e Tij janë të shumta. Ku më e madhje e tyre pas mirësisë së besimit dhe sigurisë është mirësia […]