atëherë thuaji dikujt tjetër të pyes për të

Nëse turpërohesh të pyesësh për diçka (rreth fesë), atëherë thuaji dikujt tjetër të pyes për të

Nëse turpërohesh të pyesësh për diçka (rreth fesë), atëherë thuaji dikujt tjetër të pyes për të Aliu radijAllahu anhu tregon: “Unë kisha sekretim të medh-it, kështu që i kërkova një burri që ta pyeste të Dërguarin e Allahut ﷺ në lidhje me të. Mua më vinte turp ta pyesja për arsye të pozitës sime ndaj […]