aty do t’ju kthejmë

Ne ju kemi krijuar prej tokës, aty do t’ju kthejmë

Allahu Madhëruar thotë: “Por shejtani i shtyu ata të dy që të gabonin në të dhe i nxori ata nga ajo ku ishin. Ne u thamë: “Zbritni! Ju jeni armiq të njëri-tjetrit. Në tokë do të keni vendqëndrim dhe jetesë deri në një kohë të caktuar.” El-Bekare, 36 Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajttë!): “Mustekarrun” […]