babait të Pejgamberëve

Historia e Ibrahimit (alejhi selam), babait të Pejgamberëve

Historia e Ibrahimit (alejhi selam), babait të Pejgamberëve (Pjesa e parë) Allahu i Lartësuar, ka përmendur në librin e Tij shumë ngjarje dhe ndodhi nga jeta e Ibrahimit (alejhi selam). Tek këto ndodhi, ne gjejmë shembullin që duhet të ndjekim nga Pejgamberët në përgjithësi dhe nga Ibrahimi (alejhi selam) në mënyrë më specifike. Allahu i […]