Bereqeti i kohës

Bereqeti i kohës, i pasurisë dhe të mbjellave

Thotë Ibn Haxheri: “Ka thënë Ibn ebu Xhemrah: Ka mundësi që kuptimi i afrimit të kohës të jetë shkurtimi i saj, siç ka ardhur në hadithin: “Nuk do të ndodhë Kijameti derisa viti të jetë sa një muaj muaji si një javë dhe një javë sa një ditë dhe një ditë sa një çast…”, në […]