Bereqeti i kujdesit ndaj jetimit. Histori jete!

Bereqeti i kujdesit ndaj jetimit. Histori jete!

“Pasha Allahun! Nuk kam parë asnjë njëri, qoftë ai i madh në moshë, apo qoftë edhe parti, apo grup (xhemat), apo shoqatë që luajnë me pasuritë e jetimëve, veçse Allahu i ka poshtëruar! Prandaj kujdes! Ndërsa nga ana tjetër, shtëpia që kujdeset për një jetim… La ilahe il lall llah! Më kujtuat diçka që më […]