Besimi shtohet dhe pakësohet

Besimi shtohet dhe pakësohet

Besimi shtohet dhe pakësohet Allahu Madhëruar thotë: “Atyre të cilëve njerëzit[1] u thanë: “Njerëzit[2] janë mbledhur për t’ju luftuar ju, prandaj frikësohuni!”[3] Por kjo ua shtoi edhe më shumë besimin[4] atyre dhe ata[5] thanë: “Neve na mjafton Allahu e, Ai është Mbrojtësi më i mirë![6]”Al-Imran, 173 Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajttë!): Nga ky ajet […]