Besimi shtohet dhe pakësohet

Besimi shtohet dhe pakësohet

Besimi shtohet dhe pakësohet! Allahu i Madhëruar thotë: “Atyre të cilëve njerëzit[1] u thanë: “Njerëzit[2] janë mbledhur për t’ju luftuar, prandaj frikësohuni!”[3] Por kjo ua shtoi edhe më shumë besimin[4] dhe ata[5] thanë: “Neve na mjafton Allahu e Ai është Mbrojtësi më i mirë![6]”Al-Imran: 173. Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajtë) ka thënë: Nga ky ajet […]