besimtari

Për vdekjen e besimtarit qan toka dhe qielli

Daud bin Kajs ka thënë: Kam dëgjuar Ibën Kab-in të thotë: “Me të vërtetë toka vajton për njeriun dhe vajton nga njeriu. Vajton për atë që ka punuar në bindje ndaj Allahut mbi sipërfaqen e saj. Po ashtu vajton nga ai që ka punuar mëkate ndaj Allahut mbi sipërfaqen e saj dhe e ka rënduar […]