besimtarin e vërtetë

Kështu e nderon Zoti besimtarin e vërtetë

O njeri, nderoje veten tënde! Thotë i Lartësuari mbi shtatë qiejt: “Dhe Ne i nderuam bijtë e Ademit dhe i mbartëm ata në tokë dhe në det, dhe i privilegjuam ata mbi shumë prej atyre që kemi krijuar me një privilegjim të madh.” (Isra: 70) Ky është nderimi i parë si njeri. Që në origjinë […]