Bilanci vjetor i muslimanit.

Bilanci vjetor i muslimanit

Në fund të vitit tregtarët e kësaj bote bëjnë bilancet e vitit. Shikojnë sa kanë fituar e sa kanë humbur. Rregullojnë hyrje-daljet që t’u dalin hesapet në rregull me shtetin dhe detyrimet që kanë ndaj tij. Të njëjtën gjë duhet të bëjnë edhe tregtarët e ahiretit, bilancin vjetor. Sa kanë fituar në botën tjetër e […]