boshti permiresues.

Mes kritikes dhe keshilles, balanca e arte, boshti permiresues.

Njeriu nuk i do kritikat e sinqerta dhe të dobishme; krenaria e tij (në fakt mendjemadhësia e tij) nuk i pranon. Mirëpo, ato veçse e ndihmojnë njeriun në rrugëtimin e tij drejt dëlirësisë dhe së vërtetës. Ilaçi është i hidhur, por me të arrihet shërimi. Ilaçi i gabuar mund ta vrasë njeriun. Kritika e pavend […]