Burri që e humbi rrugën e drejtë me dije.

Burri që e humbi rrugën e drejtë me dije.

Burri që e humbi rrugën e drejtë me dije. Allahu i Madhëruar në Kuran ka marrë shumë shembuj nga kohët e kaluara në mënyrë që ato të shërbejnë si mësime për brezat e mëvonshëm. Prej këtyre shembujve ka shembuj të mirë si shembulli i Profetëve të Allahut dhe ndjekësve të drejtë të tyre, të cilët […]