Çdo bidat është humbje dhe çdo humbje e ka vendin në zjarr

Çdo bidat është humbje dhe çdo humbje e ka vendin në zjarr

Cdo bidat është humbje dhe çdo humbje e ka vendin në zjarr Shejh Ebu Islam Salih bin Taha (Allahu e ruajttë!): – Profeti ﷺ na ka paralajmëruar nga bidati, sepse ai është shkak për humbje. “Cdo bidat është humbje”. – Profeti ﷺ na ka paralajmëruar nga bidati, sepse ai është shkak për futjen në zjarr. […]