Çduhet të bësh kur e prish abdesin gjatë hutbes së xhumasë?

Çfarë duhet të bësh kur e prish abdesin gjatë hutbes së xhumasë?

Pyetësi thotë: Isha duke dëgjuar hutben e xhumasë dhe e prisha abdesin. Dola e mora abdes dhe pastaj u ktheva në xhami për herë të dytë. A të ulem dhe të dëgjoj hutben apo t’i fal dy rekate përshëndetje për xhaminë (tehijetul-mesxhid)? Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë) u përgjigj: Ulu dhe dëgjo hutben dhe […]