Ç’është Rruga e drejtë dhe cilat janë veçoritë e saj?

Ç’është Rruga e drejtë dhe cilat janë veçoritë e saj?

Pyetje: Ç’është Rruga e drejtë dhe cilat janë veçoritë e saj? Përgjigje: Rruga e drejtë është dituria e dobishme dhe puna e mirë. Dija e dobishme është dituria e Kur’anit dhe Sunetit, të cilën e komunikoi i Dërguari i Allahut (Paqja dhe lavdërimi e Allahut qofshin mbi të!). Puna më e mirë është adhurimi i […]