Çështje që e cenojnë durimin dhe ia ulin vlerën pjesa e shtatë dhe e fundit

Çështje që cënojnë durimin (pjesa e shtatë dhe e fundit)

– Çështje që cënojnë durimin – Durimi, siç kemi thënë, është të tregohesh i përmbajtur gjatë hidhërimit, ta frenosh gjuhën nga ankesat dhe t’i ndalësh duart nga goditja e fytyrës dhe shqyerja e teshave gjatë fatkeqësive. Nisur nga kjo themi se sa herë që njeriu nuk tregohet i përmbajtur në ndonjërën prej rasteve të mësipërme, […]