Çështje që lidhen me dispozitat e haxhit dhe umras Pjesa e katërt

Çështje që lidhen me dispozitat e haxhit dhe umras Pjesa e katërt

Çështje që lidhen me dispozitat e haxhit dhe umras Pjesa e katërt Çfarë i lejohet të veshë muhrimit? Mashkulli vesh izar dhe rida. Është vepër e pëlqyeshme që kjo veshje të jetë e bardhë dhe e pastër. Është e pëlqyeshme (mustehab) që ai të veshë nallane (pantofla, shapka, sandale), kjo bazuar në fjalën e Profetit […]