Çështjet e zemrave sipas Kuranit dhe sunetit.

Çështjet e zemrave sipas Kuranit dhe sunetit.

Çështja e parë: Ku qëndron logjika e njeriut? Allahu i madhëruar ka njoftuar në shumë ajete se zemrat në trupin e njeriut kanë një rëndësi të veçantë sepse aty qëndron logjika me të cilën njeriu i bën të arsyeshme veprimet e tij dhe e dallon atë nga të gjitha krijesat e tjera të dukshme që […]