Çfarë domethënieje ka fjala ‘amanet’ në ajetin kuranor

Çfarë domethënie ka fjala ‘amanet’ në ajetin Kuranor?

Çfarë domethënie ka fjala ‘amanet’ në ajetin Kuranor? “Ne u ofruam emanetin (obligimet) qiejve, tokës dhe maleve, e ato nuk deshën ta marrin përsipër atë, u frikësuan prej tij, ndërsa njeriu atë e mori mbi vete; dhe ai i bëri padrejtësi vetes, dhe ishte injorant.” El Ahzab: 72 Çfarë ishte ai amanet të cilin Allahu […]