çfarë duhet të bëjë?

Muezini thërret ezanin e sabahut në Ramazan ndërsa personi ka ushqim ose pije në gojë, çfarë duhet të bëjë?

Allahu ju forcoftë! Pyetësi thotë: Nëse muezini thërret ezanin e sabahut në Ramazan ndërsa personi ka ushqim ose pije në gojë, çfarë duhet të bëjë? Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajttë!): Cfarë? Pyetësi: : Nëse muezini thërret ezanin e sabahut në Ramazan ndërsa personi ka ushqim ose pije në gojë. Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e […]