Çfarë duhet të bësh kur imami mban hutbe?

Çfarë duhet të bësh kur imami mban hutbe?

Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajttë!): Nuk i lejohet dëgjuesit të hutbes që t’i jap lëmoshë atij që këkron, ngase kërkuesi (lypësi) ka vepruar një vepër që s’duhet vepruar. Prandaj ai mos ta ndihmojë në atë që nuk lejohet. E ajo është të folurit gjatë kohës së hutbes. Sunet është dërgimi i salavateve për Profetin […]